Letná škola

Projekt Letná škola demokracie a ľudských práv je aktivita Helsinského výboru, ktorej tradícia sa začala v roku 2017. Pôvodným zámerom bolo poskytnúť mladým ľudom, ktorí počas stredoškolského štúdia absolvovali Olympiádu ľudských práv priestor pre ďalšie vzdelávanie. Postupne sa však cieľová skupina rozširuje aj o iných záujemcov o problematiku ľudských práv a demokratického občianstva.

Letnej školy sa v prvých troch ročníkoch zúčastnilo približne 150 účastníkov a účastníčok z celého Slovenska. V ročníku 2019 sa Letnej školy zúčastnili aj mladí ľudia z Českej republiky. Išlo o finalistov a finalistky Českej olympiády ľudských práv v šk. roku 2018/2019.

V novembri 2017 a 2018 sa konalo aj „zimné“ vydanie Letnej školy, pre menší počet účastníkov. Zimné vydania sa primárne sústredili na tvorivú interaktívnu prácu prostredníctvom workshopov a skupinových diskusii.

Prvé dva ročníky prebiehali v Modre-Harmónii, v Školiacom a konferenčnom stredisku Centra pre ďalšie vzdelávanie Univerzity Komenského. Tretí ročník sa uskutočnil vo Svätom Jure, v priestoroch Academie Istropolitana Nova. Letné školy sa konali vďaka príspevku z dotačnej schémy Ministerstva spravodlivosti SR zameranej na podporu a ochranu ľudských práv.

Programy Letnej školy: Letná škola 2017, Letná škola 2018, Letná škola 2019

Prečítajte si článok o zážitkoch z Letnej školy od našej študentky.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.