Čo robíme

Workshop HVS#1

Séria workshopov s cieľom poskytnúť študentom a verejnosti poznatky odborníkov pracujúcich vo vládnych alebo mimovládnych organizáciách.

Helsinský výbor mladým

Podpora vzdelávania a výchovy k ľudským právam na stredných odborných školách.

Príručka ľudských práv

Príručka je online platformou pre ľudskoprávne vzdelávanie. Projekt vychádza z presvedčenia, že každý má právo poznať svoje práva.

Konferencia 40

Pri príležitosti 40. výročia Helsinskej deklarácie prebehla pod záštitou prezidenta medzinárodná konferencia. Hlavnou témou bol stav ľudských práv v politickom kontexte Strednej Európy.

Projekt AmbEDK

Projekt AmbEDK vzdeláva mladých ľudí k demokratickému občianstvu. Cieľom je budovať angažovanú mladú generáciu, ktorá si ctí demokratické hodnoty.

Letná škola

Letná škola je určená pre stredoškoškolákov, ktorí majú záujem sa hlbšie vzdelávať v oblasti ľudských práv a demokracie.

Chcete sa nás niečo opýtať?