Workshop HVS#1

Helsinský Výbor pre Ľudské Práva na Slovensku začal novú sériu workshopov zameranú na podporu vzdelávania v oblasti ľudských práv, ktorá poskytuje vysokoškolským študentom a verejnosti poznatky od odborníkov pracujúcich vo vládnych alebo mimovládnych organizáciách. Séria s názvom HVS [Hodnoty-Vzdelávanie-Sloboda] sa uskutočnila na Paneurópskej vysokej škole v spolupráci s CNS [Národov centrum Slovensko] a Právnickou fakultou Paneurópskej Vysokej školy.

Prvý workshop, HVS#1, sa zameral na dve kritické témy, ktoré sú predmetom súčasného záujmu: vojna na Ukrajine a migrácia. Hosťami prvej diskusie boli veľvyslanec s osobitným poslaním pre Ukrajinu Martin Kačo a žurnalista z Denníka N, Tomáš Čorej. Diskusia sa týkala rôznych tém, ktoré sa týkajú vojny na Ukrajine, ale okrem iného sa zamerala aj na vnímanie vojny a migrácie na Slovensku. Účastníci sa zapojili do interaktívnych diskusií a aktivít s cieľom zlepšiť svoje porozumenie týchto tém.

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku je presvedčený, že vzdelávanie v oblasti ľudských práv je nevyhnutné na vytvorenie spravodlivejšej a rovnoprávnejšej spoločnosti. Propagáciou hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv organizácia dúfa, že prostredníctvom týchto diskusií inšpiruje jednotlivcov a komunity k činnosti a obrane týchto princípov. Séria HVS poskytuje študentom a verejnosti cennú platformu na stretnutia s odborníkmi, výmenu názorov a získanie ďalších informácií o týchto kritických otázkach.

Prvé stretnutie série HVS sa stretlo s pozitívnym ohlasom účastníkov, ktorí ocenili interaktívne diskusie a prínosné príspevky odborníkov. Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku plánuje ďalší workshop v druhej polovici roka, ktorý bude zameraný na ďalšiu relevantnú tému. Organizácia dúfa, že v tejto sérii bude pokračovať a rozšíri jej dosah na ďalšie komunity po celom Slovensku.