Kontaktujte nás

Email
info@helcom.sk
Adresa
Baštová 5, 811 03 Bratislava
Sociálne siete
IČO
42265452
DIČ
2023725330
IBAN
SK29 1100 0000 0029 2188 5586

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (ďalej HVS) je občianskym združením registrovaným Ministerstvom vnútra SR dňa 3. októbra 2012 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.