Vzdelávame k demokracii a ľudským právam

… a Vaše 2 % nám pomôžu viesť mladých ľudí k týmto hodnotám

Ľudská dôstojnosť

veríme, že nevyhnutnou podmienkou pre tolerantnú spoločnosť, ktorá si váži mier, spravodlivosť a slobodu je úcta k ľudskej dôstojnosti.

Vzdelávanie k ľudským právam

vzdelanie, ktoré vedie k tolerancii, búra predsudky a buduje generácie, ktoré majú úctu k demokratickým princípom.

Mier a spravodlivosť

chceme prispievať k budovaniu spoločnosti, v ktorej sú mier
a spravodlivosť základnými
piliermi.

HELSINSKÝ VÝBOR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA NA SLOVENSKU

V skratke o nás

Hlavným cieľom a poslaním Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku (HVS) je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku. Staviame na odkaze a hodnotách Novembra 89, preto ako hlavnú prioritu vnímame potrebu chrániť ľudské práva, slobodu a demokraciu. Už takmer 30 rokov poukazujeme na porušovanie ľudských práv a vzdelávame k demokratickému občianstvu a tolerancii. Veríme, že nevyhnutnou podmienkou pre spoločnosť, ktorá si váži mier, spravodlivosť a slobodu je úcta k ľudskej dôstojnosti. Našou víziou je budovať krajinu, kde sú základné práva a slobody chránené.

Aktuality

Vyjadrenie k aktuálnej situácii

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku odsudzuje atentát na premiéra Roberta Fica. Rozhodne sa staviame proti akémukoľvek násilnému činu.

 

Helsinský výbor na Slovensku želá nášmu premiérovi skoré uzdravenie a pohodu.

Naše projekty

Chcete sa nás niečo opýtať?