Vzdelávame k demokracii a ľudským právam

… a Vaše 2 % nám pomôžu viesť mladých ľudí k týmto hodnotám

Ľudská dôstojnosť

veríme, že nevyhnutnou podmienkou pre tolerantnú spoločnosť, ktorá si váži mier, spravodlivosť a slobodu je úcta k ľudskej dôstojnosti.

Vzdelávanie k ľudským právam

vzdelanie, ktoré vedie k tolerancii, búra predsudky a buduje generácie, ktoré majú úctu k demokratickým princípom.

Mier a spravodlivosť

chceme prispievať k budovaniu spoločnosti, v ktorej sú mier
a spravodlivosť základnými
piliermi.

HELSINSKÝ VÝBOR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA NA SLOVENSKU

V skratke o nás

Hlavným cieľom a poslaním Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku (HVS) je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku. Staviame na odkaze a hodnotách Novembra 89, preto ako hlavnú prioritu vnímame potrebu chrániť ľudské práva, slobodu a demokraciu. Už takmer 30 rokov poukazujeme na porušovanie ľudských práv a vzdelávame k demokratickému občianstvu a tolerancii. Veríme, že nevyhnutnou podmienkou pre spoločnosť, ktorá si váži mier, spravodlivosť a slobodu je úcta k ľudskej dôstojnosti. Našou víziou je budovať krajinu, kde sú základné práva a slobody chránené.

Aktuality - ešte stále sa nájde aj niečo pozitívne

Expertný diseminačný workshop HVS

Helsinský Výbor pre Ľudské Práva na Slovensku v júni organizoval expertný diseminačný workshop k príručke ľudských práv. Tento workshop bol organizovaný v spolupráci s Baltic Human Rights Society a zúčastnili sa ho mnohé osobnosti z oblasti ľudskách práv a rôznych ministerstiev. Workshop poskytol dôležitú platformu na predstavenie a diskusiu o troch významných témach uvedených v príručke: Osobná sloboda, Migrácia a Azyl.

Naše projekty

Chcete sa nás niečo opýtať?