Vzdelávame k demokracii a ľudským právam

… a Vaše 2 % nám pomôžu viesť mladých ľudí k týmto hodnotám

Ľudská dôstojnosť

veríme, že nevyhnutnou podmienkou pre tolerantnú spoločnosť, ktorá si váži mier, spravodlivosť a slobodu je úcta k ľudskej dôstojnosti.

Vzdelávanie k ľudským právam

vzdelanie, ktoré vedie k tolerancii, búra predsudky a buduje generácie, ktoré majú úctu k demokratickým princípom.

Mier a spravodlivosť

chceme prispievať k budovaniu spoločnosti, v ktorej sú mier
a spravodlivosť základnými
piliermi.

HELSINSKÝ VÝBOR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA NA SLOVENSKU

V skratke o nás

Hlavným cieľom a poslaním Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku (HVS) je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku. Staviame na odkaze a hodnotách Novembra 89, preto ako hlavnú prioritu vnímame potrebu chrániť ľudské práva, slobodu a demokraciu. Už takmer 30 rokov poukazujeme na porušovanie ľudských práv a vzdelávame k demokratickému občianstvu a tolerancii. Veríme, že nevyhnutnou podmienkou pre spoločnosť, ktorá si váži mier, spravodlivosť a slobodu je úcta k ľudskej dôstojnosti. Našou víziou je budovať krajinu, kde sú základné práva a slobody chránené.

Aktuality - ešte stále sa nájde aj niečo pozitívne

Workshop HVS#3

Helsinský Výbor pre Ľudské Práva na Slovensku usporiadal v marci diskusiu HVS#3 na tému ochrany právneho štátu na Slovensku a v EÚ. Diskusie sa zúčastnili europoslanec M.Phil. Vladimír Bilčík PhD. a doc. Mgr. Erik Láštic, PhD z Univerzity Komenského. Diskusia sa týkala rôznych tém, od nástrojov na doržiavanie demokratických princípov, skrz momentálnu situáciu okolo trestného zákona na Slovensku, až po výzvy ktorým čelí Európska Únia a mnoho ďalších. 

Naše projekty

Chcete sa nás niečo opýtať?