Príručka ľudských práv workshop

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku v spolupráci s Baltic Human Rights Society pripravil expertný diseminačný seminár k vydaniu Príručky ľudských práv v slovenskom jazyku. Workshop, ktorý sa konal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, poskytol dôležitú platformu na predstavenie a diskusiu o troch významných témach uvedených v príručke: Osobná sloboda, Migrácia a Azyl.

Mali sme tú česť privítať vážených rečníkov, ako sú Zuzana Čačová, IOM, a Róbert Dobrovodský, Verejný ochranca práv; Michal Sedliak zo Zboru väzenskej a justičnej stráže; Michal Davala z Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku; Róbert Gucký z Úradu hraničnej a cudzineckej polície; Vladimír Šimoňák z odboru krízového riadenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Ján Orlovský z Migračného úradu Ministerstva vnútra SR; Elena Berthotyová z Najvyššieho správneho súdu a Miroslava Pinková z UNHCR Slovensko. Na záver by sme sa chceli poďakovať pani Lívii Trellovej, prodekanke Právnickej fakulty Univerzity Komenského pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdiá, za prednesenie uvítacieho prejavu na seminári. Ďakujeme tiež Jánovi Šikutovi a Sylvii Tiryaki za zastupovanie predsedníctva Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku.

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku vyjadruje úprimnú vďaku všetkým panelistom a účastníkom za ich neoceniteľný prínos k workshopu. Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku sa teší na ďalšiu spoluprácu s Baltic Human Rights Society pri ďalšom zdokonaľovaní Príručky ľudských práv a snahe rozšíriť povedomie o témach spomenutých v príručke. Na dosiahnutie tohto cieľa výbor víta spoluprácu s ďalšími mimovládnymi organizáciami a jednotlivcami, ktorí sa špecializujú na oblasť ľudských práv, keďže ich cieľom je príručku neustále zlepšovať a sprístupňovať ju širokej verejnosti.

Prostredníctvom takýchto iniciatív sa Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku usiluje o posilnenie ochrany ľudských práv a podporu demokratických hodnôt v spoločnosti. Poskytovaním komplexných vzdelávacích zdrojov a podporovaním spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami sa výbor usiluje posilniť postavenie jednotlivcov a komunít, aby aktívne bránili a presadzovali zásady ľudských práv. Sprievodcu ľudskými právami si môžete sami pozrieť tu.