Príručka ľudských práv

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku prichádza s inovatívnou online Príručkou ľudských práv, ktorá je k dispozícii k nahliadnutiu, štúdiu na našej stránke.  

Príručka je určená pre bežného používateľa a snaží sa poskytnúť prvé usmernenie v situáciách domnelého porušenia ľudských práv a ich vymáhania. Príručka však nemá nenahrádzať profesionálnu právnu pomoc. Cieľom je poskytnúť používateľovi návod, ako môže vyhľadať právnu pomoc a na aké inštitúcie sa v jednotlivých situáciách môže obrátiť.

Inovatívnosť príručky spočíva najmä tom, že je používateľsky priateľská, prehľadná a dobre ovládateľná. Problematiku ľudských práv približuje cez konkrétne témy, ktoré sú doplnené prípadovými štúdiami z praxe. Príručka sa navyše neustále vyvíja a aktualizuje, aby bola v súlade s aktuálne platnými právnymi normami.

Príručka bola vytvorená v spolupráci s Baltic Human Rights Institute v Rige. Okrem hlavného partnera z Lotyšska na medzinárodnom projekte participujú mimovládne organizácie z ďalších ôsmich krajín Európskej únie – Estónska, Litvy, Bulharska, Slovinska, Chorvátska a Francúzska. Projekt bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva, Programom Erasmus+ Európskej únie a Ministerstvom kultúry Lotyšska.

Spolupracujúci partneri postupne spracúvajú jednotlivé tematické okruhy a upravujú ich podľa aktuálne platného právneho poriadku a administratívnej praxe svojej vlastnej krajiny. Príručka obsahuje prehľadné odkazy na zdroje, legislatívu a judikatúru na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Príručka obsahuje aj informácie o vnútroštátnych a medzinárodných ľudskoprávnych inštitúciách a mechanizmoch, ako aj organizáciách poskytujúcich pomoc pri porušení ľudských práv jednotlivca.

Projekt  aktuálne vstupuje do ďalšej fázy, kedy bude príručka doplnená o ďalšie témy, informácie a zdroje.