Darujte nám Vaše 2% z daní

Helsinský výbor pre ľudské práva je občianske združenie, ktorého aktivity a ciele staviame na odkaze novembra 1989. Chránime ľudské práva, slobodu a demokraciu tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Sme ochranným štítom, ktorý poukazuje na všetky neprávosti kde sú porušované základné princípy prirodzených práv človeka.

V rámci našej činnosti sme takisto:

Našou ďalšou prioritou je vytvorenie rozvojového vzdelávacieho programu v oblasti ľudských práv na stredných školách, kde sa mladým ľuďom ešte iba začínajú formovať spoločensko-politické názory. Máme ľudský kapitál akademikov, študentov a občianskych aktivistov zjednotených pre jednu víziu – víziu Slovenska kde sú ľudské práva a základné slobody chránené, a kde vyrastá ďalšia generácia ľudí, ktorí v našej vízii budú pokračovať. Jediné, čo nás delí od tejto vízie je nedostatok financií. Práve Vaše 2% vedia rozhodnúť o tom, či budeme môcť viesť mladých ľudí k demokracii a občianskym hodnotám.

Ďakujeme, a vážime si, že pri Vašej voľbe budete myslieť aj na Helsinský výbor.