Workshop HVS#2

Helsinský Výbor pre Ľudské Práva na Slovensku pokračuje v sérii workshopov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti ľudských práv, ktorá poskytuje vysokoškolským študentom a verejnosti poznatky od odborníkov pracujúcich vo vládnych alebo mimovládnych organizáciách. 20.11.2023 sa uskutočnil druhý zo série workshopov HVS, na tému Sloboda prejavu v demokratickej spoločnosti: Nenávistné prejavy a medzinárodné dianie. Diskusia sa uskutočnila na pôde BISLA (Bratislava International School of Liberal Arts).


Druhý workshop HVS#2, sa zameral na tému: Sloboda prejavu v demokratickej spoločnosti: Nenávistné prejavy a medzinárodné dianie. Diskusiu otvoril rektor BISLA, Samuel Abrahám a hosťami boli akademičky a odborníčky na ľudské práva, Dagmar Kusá a Andrea Erdőšová. Diskusiu moderovala predsedníčka Helsinského výboru na Slovensku, Sylvia Tiryaki. Diskusia sa týkala rôznych tém vrátane hrozby dezinformácií v spoločnosti, možnosti boja proti dezinformáciám ale napríklad aj téme, kto má autoritu hovoriť, čo sú dezinformácie. Hostia sa takisto venovali otázkam od zúčastnených, za čo sme veľmi vďační.


Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku je presvedčený, že vzdelávanie v oblasti ľudských práv je nevyhnutné na vytvorenie spravodlivejšej a rovnoprávnejšej spoločnosti. Propagáciou hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv organizácia dúfa, že prostredníctvom týchto diskusií inšpiruje jednotlivcov a komunity k činnosti a obrane týchto princípov. Séria HVS poskytuje študentom a verejnosti cennú platformu na stretnutia s odborníkmi, výmenu názorov a získanie ďalších informácií o týchto kritických otázkach.


Druhé stretnutie série HVS sa stretlo s pozitívnym ohlasom účastníkov, ktorí ocenili interaktívne diskusie a prínosné príspevky odborníkov. Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku plánuje ďalší workshop v prvej polovici roka 2024, ktorý bude zameraný na ďalšiu relevantnú tému.