Konferencia 40

Pri príležitosti 40. výročia Helsinskej konferencie Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku v dňoch 5.-6. novembra 2015 zorganizoval medzinárodnú konferenciu. Hlavnou témou boli ľudské práva v historicko-politickom kontexte Strednej Európy a význam helsinského procesu pre súčasnosť. Konferencia sa konala pod záštitou prezidenta republiky Andreja Kisku a vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí SR. Prezidenta na konferencii zastupoval jeho hlavný poradca Martin Bútora. Podujatie sa konalo v sídle Academie Istropolitana Nova v Svätom Jure. Academia svojim vkladom významne prispela k úspechu podujatia.

Konferencie sa zúčastnilo aj knieža Karel Schwarzenberg, bývalý predseda Medzinárodnej federácie Helsinských výborov, významný český politik a spoločenský aktivista. Obsadenie jednotlivých diskusných panelov bolo kvalitné, keďže v nich vystupovali osobnosti Novembra 89, aj mladší odborníci a odborníčky v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Panelisti debatovali o súčasných výzvach, pred ktorými stojí liberálna demokracia na Slovensku i v Európe.

Helsinský výbor v rámci tohto projektu vydal aj vlastnú publikáciu: Helsinská konferencia (1975) a jej ľudskoprávne aspekty. Autorom je bývalý predseda organizácie Kálmán Petőcz.

Záštitu nad konferenciou prebral: Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky
Podpora: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Program konferencie si môžete prečítať tu.