Diskusie so stredoškolákmi

Helsinský výbor v rámci projektu Helsinský výbor mladým zorganizoval sériu troch diskusií so stredoškolskými študentmi o témach, ktoré sú im blízke.

V našej prvej diskusii politologička a zakladateľka Olympiády ľudských práv Dagmar Horná rozprávala o tom ako byť aktívny popri strednej škole a zároveň byť prínosom pre spoločnosť. Hlas mladých ľudí je totiž v spoločnosti dôležitý a mali by sme mu venovať viac pozornosti.

V druhej diskusii zakladateľka Dasato Academy (I AMbitious) Terézia Dominika Lukáčová hovorila o tom, ako byť angažovaným mladým človekom a pracovať na zmysluplných projektoch. Študentom bolo odprezentovaných množstvo online a offline vzdelávacích aktivít a projektov, do ktorých sa v priebehu štúdia môžu zapojiť.

V tretej diskusii sa politologička Dagmar Kusá a novinár Tomáš Čorej so študentmi rozprávali o tom, prečo by sa mladí ľudia mali zaujímať o komunálnu politiku. Množstvo študentov totiž bude mať príležitosť zvoliť si svojich zástupcov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.