HELSINSKÉMU VÝBORU BOLA UDELENÁ CENA PROFESORA MIROSLAVA KUSÉHO

V stredu 26. októbra sme sa zúčastnili podujatia organizovaného pri príležitosti 30. výročia založenia UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam. Ide o prvú katedru UNESCO na svete, ktorá napomáhala k založeniu ľudskoprávneho vzdelávania a výskumu na Slovensku.

V rámci podujatia prebiehalo aj odovzdávanie ocenenia profesora Kusého. Helsinský výbor vďaka svojim zásluhám a aktívnemu prispievaniu k zlepšeniu ľudskoprávneho prostredia na Slovensku patril medzi jeho laureátov.