Helsinský výbor pre ľudské práva sa stal partnerom projektu Talking Courts

Talking courts je projekt, ktorý má za cieľ priblížiť fungovanie a výzvy súčasného súdnictva širšej verejnosti na Slovensku. Projekt bude prebiehať prostredníctvom seminárov, workshopov a diskusií medzi sudcami, odborníkmi a širšou verejnosťou. Súčasťou projektu budú taktiež semináre na stredných a vysokých školách.

Prostredníctvom platformy na oficiálnu a neformálnu interakciu medzi sudcami a rôznymi subjektami z verejného sektora rovnako ako aj distribúciou vzdelávacích materiálov pre študentov vysokých škôl o úlohe súdnictva v demokratických režimoch chce Talking Courts zvýšiť povedomie o sudcoch ako o verejných činiteľoch a kľúčových účastníkoch modernej demokracie. Hoci sú súdy často považované za izolované, na demokraciu majú zásadný vplyv.

Diskusie budú primárne zamerané na Slovensko, no projekt ponúka aj priestor na komparatívne pohľady z iných demokracií. Pôjde najmä o Spojené štáty americké, ale aj Indiu a iné jurisdikcie. Cieľom projektu je ukázať prepojenie právnych skúseností z celého sveta, vrátane krajín mimo Európy a Západu. Na projekte budeme spolupracovať s Univerzitou Komenského, Olympiádou ľudských práv a UNESCO Katedrou výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského v Bratislave.