Workshop HVS#3

Helsinský Výbor pre Ľudské Práva na Slovensku pokračuje v sérii workshopov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti ľudských práv, ktorá poskytuje vysokoškolským študentom a verejnosti poznatky od odborníkov pracujúcich vo vládnych alebo mimovládnych organizáciách. 1.3.2024 sa uskutočnil tretí zo série workshopov HVS, na tému Ochrana právneho štátu na Slovensku a v EÚ. Diskusia sa uskutočnila v priestoroch Nadácie Otvorenej Spoločnosti.

Tretí workshop HVS#3, sa zameral na tému: Ochrana právneho štátu na Slovensku a v EÚ. Diskusiu otvorila predsedníčka Helsinského Výboru pre ľudské práva na Slovensku, Sylvia Tiryaki, ktorá takisto moderovala diskusiu. Hosťami boli europoslanec M.Phil. Vladimír Bilčík PhD. a doc. Mgr. Erik Láštic, PhD z Univerzity Komenského. Diskusia sa týkala rôznych tém, od nástrojov na doržiavanie demokratických princípov, skrz momentálnu situáciu okolo trestného zákona na Slovensku, až po výzvy ktorým čelí Európska Únia a mnoho ďalších.

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku je presvedčený, že vzdelávanie v oblasti ľudských práv je nevyhnutné na vytvorenie spravodlivejšej a rovnoprávnejšej spoločnosti. Propagáciou hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv organizácia dúfa, že prostredníctvom týchto diskusií inšpiruje jednotlivcov a komunity k činnosti a obrane týchto princípov. Séria HVS poskytuje študentom a verejnosti cennú platformu na stretnutia s odborníkmi, výmenu názorov a získanie ďalších informácií o týchto kritických otázkach.

Tretie stretnutie série HVS sa stretlo s pozitívnym ohlasom účastníkov, ktorí ocenili interaktívne diskusie a prínosné príspevky hostí. Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku plánuje ďalší workshop v druhej polovici roka 2024, ktorý bude zameraný na ďalšiu relevantnú tému.