Vlna nádeje: Aj v čase vojny možno nájsť solidaritu a šancu na nový začiatok

 Vlna solidarity bola hneď na začiatku vojny ohromujúca a skutočne srdcervúca. Mimovládne organizácie spolu s nespočetným množstvom dobrovoľníkov stáli na hraniciach pripravení vítať tisíce utekajúcich Ukrajincov – matky, deti, starších ľudí s teplým čajom a slovami povzbudenia a obdivu za ich nesmiernu statočnosť. Dokonca aj jednotlivci poskytli utečencom prístrešok či materiálnu a finančnú pomoc. A čo je najdôležitejšie tento druh solidarity a podpory je aj naďalej prítomným fenoménom. Hoci sa mnohí posunuli ďalej a možno aj zabudli, že vojna stále prebieha, podpora zostáva silná.

Uprostred chaosu a násilia východne od slovenských hraníc boli reakcie rôzne. Obyvatelia Ukrajiny zažívajú už päť mesiacov vojnu a v čase krízy sa obrátili na národy celého sveta s prosbou o pomoc. Mnohé štáty prirodzene reagovali okamžite a výnimkou nebolo ani Slovensko. Ani to však neprinieslo zlepšenie situácie. Aj keď je v tejto situácii ťažké vidieť svetlo na konci tunela, pozitívna reakcia a vlna solidarity nasvedčujú tomu, že ľudskosť sa nikam nestratila.

 Americký politológ a bývalý námestník ministra obrany USA pre medzinárodné bezpečnostné záležitosti Joseph Nye povedal, že najlepším a pravdepodobne najstarším poučením z ukrajinského konfliktu je, že vojna je nepredvídateľná. Každý krok je v rukách politikov, záujmových skupín a iných jednotlivcov pri moci. Dokazuje to, že činy občas predstavujú väčšiu hrozbu ako skutočné zbrane v rukách vojakov. Vojna na Ukrajine rovnako ako každý iný svetový konflikt poukázala na nedostatočnú úroveň demokracie, slobody a mieru vo svete. Najdôležitejšie je, že súčasná situácia predstavuje hrozbu pre ľudské práva, ktoré si naša spoločnosť vysoko ctí, a predsa ich veľmi často porušuje. Počas prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine OSN zaznamenala tisíce zranených a zabitých civilistov, zničenú infraštruktúru a obydlia, svojvoľné zadržiavanie ľudí bez riadneho súdneho procesu, a dokonca aj zmiznutie niektorých z nich. Ďalší boli mučení alebo sa stali obeťami sexuálneho násilia. Takéto porušovanie ľudských práv ukazuje, že situácia je so stupňujúcou sa ruskou inváziou zúfalá, a je čoraz viac zrejmé, že Ukrajina bude potrebovať medzinárodnú pomoc a podporu viac ako kedykoľvek predtým. Preto je v záujme udržania nádeje a morálky vo svete dôležité pripomenúť ľuďom obrovskú podporu a prejav solidarity, ktoré prišli a naďalej prichádzajú ako reakcia na krízu.

S rastúcim napätím medzi Ukrajinou a Ruskom boli susedné krajiny vrátane Slovenska pripravené poskytnúť pomoc v momente, keď to bolo najviac potrebné. V polovici februára Slovensko poslalo na Ukrajinu dva odmínovacie systémy Božena 5 a zdravotnícky materiál v hodnote 1,7 milióna eur.  Počas piatich mesiacov prebiehajúceho konfliktu Slovensko poskytlo Ukrajine obranné vybavenie v hodnote 154 miliónov eur.  Nespočetné množstvo Slovákov svojím postojom navyše ukázalo, že aj v časoch skutočného strachu a teroru musí existovať nádej.

Mnohé organizácie tretieho sektora stále aktívne bojujú za slobodu, bezpečnost a suverenitu našich susedov a poskytujú pomoc všade, kde sa dá. Denník SME zverejnil zoznam niektorých organizácií, ako napríklad Človek v ohrození, Nadácia Integra, SME SPOLU, Caritas Slovensko, Mier Ukrajina a ďalšie.  Tieto organizácie zbierali peniaze, potraviny, vodu, oblečenie, zdravotnícke a hygienické potreby na pomoc utekajúcim matkám s deťmi, starším ľuďom a študentom prežívajúcim mimoriadne ťažké chvíle a hľadajúcim nový začiatok. Je žiaľ ľahké zabudnúť, že sa deje niečo tak náročné, ako je vojna na Ukrajine. Nás Slovákov nevyhnali z našich domovov a opakovane neporušovali naše práva. Práve preto, že je ľahké nastaviť druhé líce a nechať udalosti eskalovať, musíme slovenskému národu a vláde pripomínať situáciu a zachovať si postoj nádeje a podpory. Inak totiž nemá zmysel mať funkčnú demokraciu a súbor ľudských práv, ktoré umožňujú ľuďom žiť slobodný a dôstojný život. 

Je nevyhnutné s pomocou aj naďalej pokračovať. Nielenže potom ľudia lepšie pochopia myšlienku toho, čo ľudské práva a ich porušovanie znamenajú, no najmä si uvedomia, že rešpektovanie ľudských práv je nevyhnutnou podmienkou k váženiu si dôstojnosti druhej osoby. Aj keď mnohé médiá prestali informovať o nepretržitej vlne pomoci prichádajúcej na Ukrajinu, chceme pripomenúť ľuďom, že nádej a solidarita sa nestratili. Stále je množstvo ľudí, ktorí majú úctu k ľudskej dôstojnosti.

Autor: Nikola Orlovská, Viktória Hojstričová