Vyhlásenie Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku k ozbrojenému konfliktu na Ukrajine

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku považuje agresiu Ruskej federácie na Ukrajine za medzinárodný zločin proti mieru. Vojenský útok a iné formy nátlaku na vedenie krajiny s cieľom donútiť Ukrajinu uznať anexiu Krymu, vzdať sa možnosti slobodne rozhodovať o začlenení do európskych a transatlantických štruktúr alebo z iných dôvodov formálne uvádzaných Ruskou federáciou, je v rozpore s medzinárodným právom. Všetky štáty sveta sú povinné využiť iné nenásilné možnosti riešenia medzinárodných konfliktov, ktoré nebudú mať devastačné následky na civilné obyvateľstvo.

Sovietsky zväz, ktorého nástupníckym štátom je Ruská federácia, akceptoval a aj Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v roku 1975 v Helsinkách potvrdil zvrchovanú rovnosť štátov, princíp nepoužitia sily alebo hrozby silou, princíp neporušiteľnosti hraníc a územnú celistvosť štátov, zásadu mierového urovnania sporov, nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov a rešpektovanie ľudských práv. Všetky tieto princípy, ako aj mnohé ďalšie medzinárodné záväzky, sú nevyprovokovanou agresiou porušované.

Aktuálne informácie poukazujú aj na porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Obzvlášť deti sú neprijateľnými obeťami agresie. Správy o útokoch na civilné ciele, civilnú infraštruktúru, obydlia, no i na samotné civilné obyvateľstvo je potrebné dôsledne vyšetriť. Páchatelia vojnových zločinov sa musia zodpovedať v súlade s pravidlami medzinárodného práva.

Pripomínajúc odkaz helsinského hnutia, ktorého základy sú postavené na rešpektovaní základných zásad medzinárodných vzťahov, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku vyzýva k bezodkladnému ukončeniu násilných aktov voči Ukrajine a obnoveniu rešpektu k mieru a nenásiliu.

Pridaj komentár