Vyhlásenie Helsinského výboru k vražde mladých ľudí v bare Tepláreň

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku odsudzuje vraždu dvoch mladých ľudí v bare Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. Rodinám a blízkym obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Podľa dostupných zdrojov bola príčinou útoku nenávisť k LGBTI+ komunite. V poslednom období sme mohli pozorovať narastajúcu vlnu nenávisti namierenú práve proti tejto komunite a to aj zo strany politických predstaviteľov. Hanlivé slová, stigmatizujúce vyjadrenia, pokus o zakázanie vyvesenia dúhovej vlajky na štátnych inštitúciách. Všetky spomenuté prejavy netolerancie, ktoré sme dlhý čas ignorovali viedli až k vražde dvoch nevinných mladých ľudí.

Helsinský výbor vyzýva k tolerancii voči LGBTI+ komunite a všetkým iným menšinám na Slovensku. Daný čin rovnako ako všetky nenávistné prejavy voči menšinám je v rozpore s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a teda sú aj porušením ľudských práv. Nenávisť a netolerancia vždy viedla k historickým tragédiám, preto ich na Slovensku nemôžeme ďalej prehliadať.

Práva LGBTI+ komunity sú ľudskými právami.