Kniha ľudských práv

Idea ľudských práv je jednou z najsilnejších a najpríťažlivejších myšlienok, ktoré sa po svete rozšírili po druhej svetovej vojne, teda po roku 1945. Niet štátu či politického režimu, ktorý by sa aspoň slovne k tejto myšlienke nehlásil a nedeklaroval, že nedodržiava ľudské práva práva svojich obyvateľov- mužov a žien žijúcich pod jeho zvrchovanou mocou. A najmä, žiadny štát si už v dnešnom svete nedovolí priznať, že porušuje práva detí. Práve preto je Dohovor o právach dieťaťa tou jedinou medzinárodnou ľudskoprávnou zmluvou, ku ktorej sa nejakou formou prihlásilo 193 členov Organizácie Spojených Národov (OSN).

Neexistuje všeobecná zhoda na tom, čo sú ľudské práva a ako treba presadiť do konkrétnych činností štátnych a iných verejných orgánov tie hodnoty, záväzky a princípy, ktoré sú obsiahnuté v medzinárodných ľudskoprávnych dohovoroch. Pri rozhodovaní súdov sa napríklad stáva, že nevedia určiť, ktorý z ľudskoprávnych princípov má prednosť ak sa dostanú do vzájomnej kolízie. Preto je potrebné, aby si štáty tieto princípy medzi sebou potvrdzovali a hľadali spoločné prieniky.

Knihu si môžete stiahnuť tu.