Právo na vzdelanie

Publikácia sa venuje predovšetkým analýze rôznych aspektov práva na vzdelanie v kontexte s uplatňovaním ostatných ľudských práv. Právo na vzdelanie má v hierarchii ľudských práv osobitné postavenie. Vzdelanie je totiž ľudským právom samo osebe a zároveň je nezastupiteľným prostriedkom k uplatňovaniu všetkých ostatných ľudských práv. Veľmi dobre si to uvedomuje aj pakistanská školáčka Malala Yousafzai, ktorej príbehom sme uviedli našu predchádzajúcu publikáciu Vybrané texty k ľudským právam. Malála sa odvtedy stala držiteľkou Nobelovej ceny za mier za svoj príspevok k boju proti útlaku detí a mládeže a za presadzovanie práva na vzdelanie pre všetky deti.

Knihu si môžete stiahnuť tu.