Prednáška predsedníčky Dr.Tiryaki na Ministerstve Zahraničných Vecí

Predsedníčka Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, Dr. Tiryaki, predniesla dôležitú prezentáciu počas atestačného školenia diplomatov. Podujatie, ktoré organizoval odbor Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí SR, ponúklo diplomatom nielen cenné poznatky o migrácii a azyle v kontexte európskeho a medzinárodného práva, ale zohralo aj kľúčovú úlohu pri diseminácii príručky ľudských práv.

Prednáška Dr. Tiryaki, ktorá bola základným kameňom atestačnej prípravy, poukázala na zložitosť migrácie a azylu v rámci európskeho a medzinárodného práva. Jej odborné znalosti poskytli diplomatom cenné poznatky o právnych aspektoch ľudských práv, najmä pokiaľ ide o osoby hľadajúce útočisko.

Začlenenie príručky ľudských práv do odbornej prípravy podčiarklo záväzok vniesť do diplomatickej praxe perspektívu ľudských práv. Prezentácia Dr. Tiryaki slúžila ako prostriedok na šírenie zásadných informácií o ľudských právach, čím sa zabezpečilo, že diplomati sú dobre oboznámení s právnymi povinnosťami týkajúcimi sa migrácie a azylu.