Helsinský výbor je súčasťou siete Európskeho demokratického a ľudskoprávneho vzdelávania (DARE)

Helsinský výbor je súčasťou siete Európskeho demokratického a ľudskoprávneho vzdelávania – DARE network

V rámci nášho členstva sme sa zúčastnili každoročného zhromaždenia v Bruseli, kde sme okrem iného diskutovali o témach demokratického občianstva a ochrany ľudských práv a z nich vychádzajúcej ľudskej dôstojnosti. Rozprávali sme sa taktiež o dôležitosti občianskej participácie, keďže angažovaná spoločnosť je pre fungovanie demokracie nevyhnutná.

DARE je sieťou mimovládnych organizácií a akademických inštitúcií, ktoré vzdelávajú k demokratickému občianstvu a rešpektovaniu ľudských práv. Vzdelanie totiž búra predsudky a vedie k tolerantnej spoločnosti, v ktorej je mierové spolunažívanie možné. Cieľom DARE je spájať organizácie, ktoré vzdelávajú k demokratickým hodnotám a spoločne hľadať riešenia na zlepšenie ľudskoprávnej situácie vo svete. Práve prostredníctvom zdieľania príkladov dobrej praxe, spolupráci a vzájomnej pomoci vieme prekonávať zásadné výzvy, ktorým naše spoločnosti čelia. Je nevyhnutné spolupracovať na nadnárodnej úrovni, pretože spoločne zájdeme ďalej.

Pridaj komentár