Human Rights updates 4

NOVINKY ZO SVETA

Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu odvážnemu ukrajinskému ľudu

Sacharovova cena za slobodu myslenia je udeľovaná každý rok osobnostiam a organizáciám bojujúcim za ľudské práva a základné slobody. Tento rok bola Sacharovova cena udelená ľudu Ukrajiny zastúpenému prezidentom Volodymyrom Zelenským, zvolenými lídrami a občianskou spoločnosťou. Ocenenie Ukrajinci dostali práve za ich statočnosť a vytrvalosť v boji proti ruskému agresorovi. Práve týmito činmi totiž bojujú za demokraciu, ľudské práva a právny štát. S Podľa poslancov má byť táto cena uznaním ich obrovskej odvahy a vytrvalosti.

Ľudia so zdravotným znevýhodnením čelia v Afganistane mnohým prekážkam

Ľudia s fyzickým  znevýhodnením čelia v Afganistane diskriminácii a nerovnosti príležitostí. V krajine totiž neexistuje žiadna legislatívna záruka, ktorá by im zaručovala ich základné ľudské práva. Krajina nedisponuje žiadnym ustanovením zakazujúcim diskrimináciu či zaručujúcim vhodné a bezpečné podmienky na prácu. Berúc do úvahy problémy týkajúce sa ľudských práv a slobôd v Afganistane , existujú pochybnosti či sa uskutočnia aktivity spojené so Svetovým dňom bielej palice. Afganistan tento deň oslavuje už od roku 2011 ako vyjadrenie podpory ľuďom s poruchami zraku. Biela palica je totiž dôležitá pomôcka pre ľudí s poruchami zraku a zároveň je symbolom ich nezávislosti, keďže im umožňuje bezpečne cestovať.

Ruské, bieloruské a ukrajinské organizácie vyhrali Nobelovu cenu za mier. Dôvodom je ich vytrvalý boj za spravodlivosť

Tento rok bola Nobelova cena za mier udelená Alesovi Bialiatskemu a dvom ľudskoprávnym organizáciám – Memorial a Centrum pre občianske slobody. Cena bola udelená za mimoriadne počiny v oblasti dokumentovania vojnových zločinov, ochrany ľudských práv a boju proti zneužívania moci. Ales Bialiatsky je zakladateľ bieloruskej ľudskoprávnej organizácie Viasna, ktorá okrem iného kritizuje režim prezidenta Alexandra Lukašenka. Ruská ľudskoprávna organizácia Memorial fungovala už za čias Sovietskeho zväzu. Informovala napríklad o vojnových zločinoch počas vojny v Čečensku a v roku 2021 bola Najvyšším súdom Ruska nariadená jej likvidácia. Centrum pre občianske slobody má za cieľ chrániť ľudské práva na Ukrajine a bojovať proti korupcii. Od začiatku ruskej invázie taktiež dokumentuje vojnové zločiny spáchané na civilnom obyvateľstve.

Amnesty International upozorňuje na nezákonné sledovanie pomocou spyvéru

Už viac ako 100-tisíc ľudí podpísalo petíciu Amnesty International, ktorá vyzýva štáty Organizácie spojených národov (OSN) na podporu globálneho moratória proti používaniu spyvéru.  Množstvo  novinárov, aktivistov a politických lídrov bolo totiž za posledné roky sledovaných prostredníctvom spyvéru. Útočníci využívajú spyvér na sledovanie aktivity obete na internete a používaných zariadeniach bez jej vedomia. Útočník vie získať informácie o prehliadaných stránkach, o GPS polohe a v istých prípadoch môže mať kontrolu nad kamerou či mikrofónom obete. Prostredníctvom nezákonného sledovania pomocou spyvéru, dochádza k porušovaniu práva na súkromie, slobodu prejavu, slobodu myslenia, v istých prípadoch aj slobodu pokojného zhromažďovania sa. Počet sledovaných každý rok stúpa a je preto nevyhnutné, aby štáty OSN pristúpili k riešeniam smerujúcim k ochrane práv obyvateľov.

 Migranti na lotyšských hraniciach sú vystavení násiliu. Pohraničná polícia ich núti vrátiť sa späť do krajín svojho pôvodu

Organizácia Amnesty International nedávno informovala o porušovaní ľudských práv na lotyšských hraniciach. Migranti sú násilne držaní v bližšie nešpecifikovaných lokalitách v stanoch v lese a to aj počas chladných nocí. V táboroch má dochádzať aj k týraniu migrantov. Mnohí z nich sú údajne vystavovaní elektrickým šokom z paralyzérov. Iní hovoria o tom, ako ich polícia nútila podpísať formulár k „dobrovoľnému“ návratu do krajiny svojho pôvodu. Krajina však popiera akékoľvek obvinenia pričom minister vnútra uviedol, že neboli nájdené žiadne dôkazy potvrdzujúce  porušovanie práv. Lotyšsko  navyše minulý rok vyhlásilo núdzový stav kvôli masívnemu prílivu migrantov z Bieloruska. To však znemožnilo migrantom žiadať o azyl v štyroch pohraničných regiónoch.

NOVINKY ZO SLOVENSKA

Dvaja ľudia boli zavraždení v bare Tepláreň. Dôvodom bola ich príslušnosť k LGBTI+ komunite

12. októbra došlo k vražde dvoch mladých ľudí v bare Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. Podľa dostupných zdrojov bola príčinou útoku nenávisť k LGBTI+ komunite. V poslednom období sme mohli pozorovať narastajúcu vlnu nenávisti namierenú práve proti tejto komunite a to aj zo strany politických predstaviteľov. Hanlivé slová, stigmatizujúce vyjadrenia, pokus o zakázanie vyvesenia dúhovej vlajky na štátnych inštitúciách. Všetky spomenuté prejavy netolerancie, ktoré boli dlho spoločnosťou ignorované viedli až k vražde dvoch nevinných mladých ľudí. Daný čin rovnako ako všetky nenávistné prejavy voči menšinám je v rozpore s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a teda sú aj porušením ľudských práv.

V európskom rebríčku rodovej rovnosti skončilo Slovensko na štvrtom mieste od konca

Index rodovej rovnosti uverejňuje každoročne Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Cieľom EIGE je posilniť rodovú rovnosť v celej Európskej únii. Index sa zameriava na rozdiely medzi mužmi a ženami v šiestich základných oblastiach – práca, príjem, vedomosti, čas, moc a zdravie. V tohtoročnom rebríčku Slovensko obsadilo celkovo 24. miesto. Najväčšiu nerovnosť medzi ženami a mužmi vidieť v oblasti moci. Ide najmä o rozhodovacie pozície v politickej, ekonomickej a sociálnej sfére. Slovensko si však dobre vedie v zabezpečení zdravotnej starostlivosti s počtom bodov 96,7. Napriek čiastočnému zlepšeniu oproti roku 2010 Slovensko stále zaostáva za celoeurópskym priemerom.

Návrh o životnom partnerstve Národnou radou neprešiel

Za návrh životného partnerstva, ktorý by upravoval majetkové práva a niektoré životné situácie hlasovalo len 50 poslancov zo 139 prítomných. Stalo sa tak aj napriek slovám mnohých politikov, ktorí tak prejavili ľútosť nad tragédiou zo Zámockej. Návrh predložila strana Sloboda a solidarita a bol koncipovaný ako rodovo neutrálny. Umožňoval by uzatvorenie partnerského spolužitia ako párom opačného pohlavia, tak aj párom rovnakého pohlavia.