Human Rights Updates 9

NOVINKY ZO SVETA

Šesť Líbyjčanov čelí trestu smrti za konvertovanie na kresťanstvo, zatiaľ čo porušovanie ľudských práv stúpa

Šiestim Líbyjčanom hrozí trest smrti za konvertovanie na kresťanstvo a prozelytizmus, keďže zákony sa čoraz častejšie používajú na umlčanie občianskej spoločnosti a organizácií na ochranu ľudských práv. Ich zatknutie, ktoré sa odohralo v marci, sa zistilo na základe videí s ich priznaním zverejnených na internete. Zadržaní boli obvinení podľa článku 207 trestného zákonníka, ktorý trestá akýkoľvek pokus o šírenie názorov, ktorých cieľom je „zmeniť základné ústavné princípy alebo základné štruktúry spoločenského poriadku“. Aktivistom za ľudské práva sa vyhrážali, zatkli ich, zabili alebo prinútili odísť do exilu, čo vytvára nebezpečné prostredie pre tých, ktorí zostali.

Čínska polícia využíva rozsiahlu multimediálnu databázu na sledovanie ujgurských moslimov, čo vyvoláva obavy zo sledovania a porušovania ľudských práv

Podľa organizácie Human Rights Watch polícia v čínskom regióne Sin-ťiang používa zoznam 50 000 multimediálnych súborov označených ako „násilné a teroristické“ na vypočúvanie Ujgurov a iných turkických moslimov. Vyšetrovaním sa zistilo, že polícia v hlavnom meste regiónu vykonala za deväť mesiacov takmer 11 miliónov prehliadok 1,2 milióna mobilných telefónov. Súbory označené na vyšetrovanie obsahujú bežné islamské náboženské materiály, čo vyvoláva obavy zo zneužívania sledovacej technológie čínskou vládou a jej spájania islamu s extrémizmom. Organizácia Human Rights Watch vyzýva na prijatie medzinárodných opatrení na riešenie tohto zneužívania a vyšetrenie situácie v Sin-ťiangu.

Humanitárna kríza v Sudáne sa stupňuje po tom, čo desiatky tisíc utečencov hľadajú bezpečie v susedných krajinách

Desaťtisíce ľudí utekajú z konfliktom postihnutého Sudánu a hľadajú útočisko v susedných krajinách ako Južný Sudán a Čad. Agentúra OSN pre utečencov odhaduje, že by mohlo byť vysídlených až 800 000 ľudí. Prílev utečencov zhoršuje hlad v cieľových krajinách, ktoré už teraz čelia nedostatku potravín. Organizácie poskytujúce pomoc, ako napríklad WFP, poskytujú pomoc, ale nedostatok finančných prostriedkov a blížiace sa obdobie chudoby predstavujú problém. Utečencov čakajú obmedzené zdroje a neistá budúcnosť, zatiaľ čo uzavretie hraníc a vyčerpané zásoby potravín v Čade krízu ešte zhoršujú. Je potrebné urýchlene prijať opatrenia na poskytnutie podpory a vopred pripraviť zásoby potravín.

Navrhované právne predpisy v Poľsku ohrozujú práva detí na vzdelanie a informácie a vyvolávajú obavy o práva LGBTQ+

Poľská vládnuca strana Právo a Spravodlivosť predstavila legislatívu, ktorá ohrozuje práva detí na vzdelanie a informácie. Navrhovaný zákon obmedzuje prístup k sexuálnej výchove poskytovanej mimovládnymi organizáciami na školách a bráni diskusiám o sexuálnej orientácii a rodovej identite. Tento krok je súčasťou širšieho modelu obmedzovania sexuálnych a LGBT práv v Poľsku. Vedúci predstavitelia Európskej únie by sa mali zaoberať týmto znepokojujúcim vývojom.

Rakúsko premieňa Hitlerov rodný dom na školiace stredisko pre políciu v oblasti ľudských práv, s cieľom sa vyrovnať s historickým dedičstvom

Dom v Rakúsku, v ktorom sa narodil Adolf Hitler, sa zmení na školiace stredisko pre policajtov v oblasti ľudských práv. Vláda získala budovu v roku 2016 a čelila diskusiám o tom, či ju zbúrať, alebo nájsť alternatívne využitie. Kritici tvrdia, že jeho zbúraním by sa poprela história Rakúska, zatiaľ čo iní navrhujú využiť ho na zmierenie alebo charitatívne účely. Očakáva sa, že výstavba sa začne na jeseň, dokončená bude do roku 2025 a policajné zložky budú môcť priestory využívať v nasledujúcom roku. Rakúsko sa snaží konfrontovať svoju spoluvinu na nacistických zločinoch napriek tomu, že sa prezentuje ako skorá obeť režimu.

NOVINKY ZO SLOVENSKA

Amnesty International vyzýva slovenský parlament, aby zamietol návrh zákona, ktorým sa ruší právne uznanie pohlavia, s odvolaním sa na porušovanie práv transrodových osôb

Amnesty International Slovensko vyzvala slovenský parlament, aby zamietol návrh zákona, ktorý by zrušil právne uznanie pohlavia v krajine. Návrh zákona, známy ako zákon o rodnom čísle, by vyžadoval, aby transrodové osoby preukázali, že majú „správnu“ sadu chromozómov, aby im bolo právne potvrdené pohlavie. Amnesty International tvrdí, že tento právny predpis by porušoval práva transrodových osôb, zvyšoval by riziko šikanovania a diskriminácie a zasahoval by do práva na súkromie. Organizácia zdôrazňuje, že slovenská vláda by si mala uvedomiť, že svet ju sleduje a nebude mlčať, ak dôjde k porušovaniu ľudských práv.