Kompetencie pre demokratickú kultúru

V roku 2019 sme si pripomínali 30. výročie Nežnej revolúcie. Ona vytvorila predpoklady pre budovanie demokratickej spoločnosti v bývalom Československu a na Slovensku. Ukončila štyridsaťročné obdobie trvania politického režimu, ktorý sa sám nazýval socialistickým, ale v bežnej reči ho často označujeme ako „komunizmus“. Je to tak preto, že prednovembrový režim bol založený na monopolnom postavení jednej politickej strany – strany komunistickej. Jej „vedúca úloha“ bola zakotvená priamo v ústave a svoju moc vykonávala nekontrolovane, diktatoricky.

Publikáciu si môžete prečítať tu.