Ľudské práva a demokracia na stredných školách: učebné materiály a prieskum

Publikácia je určená učiteľom a učiteľkám občianskej náuky a príbuzných predmetov na stredných školách. Obsahuje vzor modelových hodín, ktoré budú môcť využiť počas vyučovania na priblíženie tém demokracie a ľudských práv svojim žiakom a žiačkam. Ide o inovatívny prístup výučby kedy študent nie je iba prijímateľom informácii, no aktívne participuje na priebehu hodiny. Každá prednáška je založená na interaktívnych aktivitách, čo v praxi znamená, že väčšiu časť hodiny prebieha diskusia a cvičenia so študentmi.

Súčasťou publikácie je aj prieskum o vnímaní tém demokracie a ľudských práv stredoškolákmi rovnako ako aj prieskum ich vedomostí v daných oblastiach. Z výskumu okrem iného vyplynulo, že väčšina študentov nemá jasný názor na liberálnu demokraciu. Zaujímavým zistením taktiež bolo, že väčšina mužov skôr súhlasí s vnímaním muža ako hlavy rodiny, pričom väčšina žien skôr nesúhlasí.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.