Príručka Demokracie a Ľudských Práv pre Stredné Odborné Školy

Publikácia je určená učiteľom a učiteľkám občianskej náuky a príbuzných predmetov na stredných odborných školách. Manuál obsahuje teoretickú a takisto praktickú časť, ktoré sa navzájom doplňujú a spolu s testami uvedenými v príručke bližšie približujú témy demokracie a ľudských práv študentom.